Top Management Performance 360 - 23 Octombrie 2020 - 09 Decembrie 2020 - Cluj-Napoca

7.200,00 RON
în stocProgramul integrat de formare în managementul performanței


Acest program va ofera o experienta completa in managementul performantei, sintetizand cei 12+ ani de cercetare ai companiei noastre in acest domeniu. Dupa parcurgerea celor 4 module, veti primi un certificat ANC Competente Antreprenoriale, diploma recunoscuta la nivel national pentru dezvoltarea de competente antreprenoriale. Programul se adreseaza profesionistilor din middle si top management din diferite domenii de activitate, interesati de implementarea unui sistem integrat de management al performantei.


Agenda:


 1. PLANIFICARE STRATEGICA


Ziua 1


Concepte cheie in planificarea strategica

 • Definitia strategiei;

 • Definitia planificarii strategice;

 • Parametrii planificarii strategice: obiective, guvernanta, proces si standarde de calitate;

 • Arhitectura procesului de planificare strategica.


Identitatea organizatiei

 • Impact si misiune;

 • Valori;

 • Viziune;

 • Planificarea in amonte.


Analiza mediului intern

 • Modelul VCAP: clienti, resurse, procese si capabilitati;

 • Analiza SWOTM;

 • Modelul de business;

 • Planificarea pe baza capabilitatilor.


Ziua 2


Analiza mediului extern

 • Analiza PESTEL;

 • Modelul Porter;

 • Analiza SWOT;

 • Sincronizarea strategiei cu tendintele mediului extern.


Obiective si KPIs

 • Obiective strategice & obiective operationale;

 • Indicatori cheie de performanta: selectie, documentare si stabilirea tintelor;

 • Metodologia BSC;

 • Harta strategiei.


Optiuni strategice

 • Strategii concurentiale;

 • Strategii de crestere;

 • Strategia Oceanului Albastru;

 • Alegerea strategiei si optimizarea structurii organizationale.


Planificarea de afaceri

 • Cascadarea obiectivelor si a indicatorilor cheie de performanta;

 • Alinierea initiativelor din portofoliu cu strategia organizatiei;

 • Calibrarea resurselor pentru implementarea strategiei - resurse financiare, umane, materiale si informationale;

 • Recalibrarea proceselor de business.


Scenarii si riscuri

 • Definirea, crearea si folosirea scenariilor pentru a testa strategia;

 • Identificarea si documentarea riscurilor;

 • Indicatori cheie de risc;

 • Managementul riscurilor in diferite scenarii.


Comunicarea, implementarea si revizuirea strategiei

Comunicarea strategiei;

Monitorizarea strategiei;

Evaluarea strategiei;

Revizuirea strategiei;


II. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPIS)


Ziua 1 - Abordarea standardizata a KPIs


Contextul KPIs

 • Provocari in masurarea performantei;

 • Valoarea adaugata de KPIs;

 • Harta conceptuala a KPIs;

 • Guvernanta;

 • Nivelurile organizationale.


Intelegerea KPIs

 • Terminologia KPIs;

 • Descompunerea obiectivelor SMART utilizand criterii specifice;

 • Ciclul de viata al KPIs.


Tipologia KPIs

 • Indicatori KPIs: leading vs. lagging;

 • Indicatori KPIs: calitativi vs. cantitativi;

 • Indicatori KPIs: eficienta vs. eficacitate;

 • Harta structurala a KPIs.


Ziua 2 - Selectia KPIs si stabilirea tintelor


Selectia KPIs

 • Selectia KPIs pentru Scorecard-ul organizational;

 • Surse de selectie a KPIs;

 • Tehnici de selectie a KPIs.


KPIs in context

 • Selectia KPIs pentru industrii;

 • Cascadarea KPIs pentru ariile functionale.


Documentarea KPIs

 • Functiile formularului de documentare a KPIs;

 • Dezvoltarea formularului de documentare a KPIs;

 • Procesul de documentare a KPIs;

 • Dezvoltarea unui catalog de KPIs in cadrul organizatiei;

 • Forte si indexuri.


Utilizarea tintelor

 • Procesul de stabilire a tintelor;

 • Tinte in practica;

 • Provocari in utilizarea tintelor;

 • Comportamente negative in stabilirea tintelor.


Ziua 3 - Colectarea si vizualizarea datelor


Colectarea datelor

 • Calitatea datelor;

 • Surse de raportare a KPIs;

 • Instrumente de activare a KPIs;

 • Tehnici de activare a KPIs.


Colaborarea cu custozii de date

 • Îmbunătățirea comunicării cu custozii de date;

 • Comunitatea practicienilor.


Vizualizarea datelor

Bune practice în dezvoltarea unui Scorecard;

Bune practice în dezvoltarea unui Dashboard;

Tipuri de grafice;

Recomandări pentru vizualizarea datelor de performanță.


III. MANAGEMENTUL PERFORMANTEI


Ziua 1 - Concepte de baza privind Managementul Performantei


Cadrul Sistemului de Management al Performanței

 • Arhitectura Sistemului de Management al Performanței;

 • Importanța implementării unui Sistem de Management al Performanței;

 • Guvernanța Sistemului de Management al Performanței;

 • Nivelurile Sistemului de Management al Performanței;

 • Instrumentele Sistemului de Management al Performanței.


Scenarii de imbunatatire a performantei

 • Nivele: imbunatatirea performantei organizationale, imbunatatirea performantei divizionale, imbunatatirea performantei departamentale, imbunatatirea performantei la nivel de angajat;

 • Capabilitati: imbunatatirea performantei proiectelor, imbunatatirea performantei proceselor, imbunatatirea performantei calitatii, imbunatatirea performantei serviciului de relatii clienti;

 • Stakeholderi: imbunatatirea performantei furnizorilor, imbunatatirea performantei Joint Venture (JV), imbunatatirea performantei Conducerii, imbunatatirea performantei personale.


Analiza datelor

 • Dimensiuni ale calitatii datelor;

 • Niveluri de analiza a datelor;

 • Tehnici de analiza a datelor.


Raportarea datelor

 • Compilarea rapoartelor de performanta;

 • Reguli de vizualizare si structurare a rapoartelor;

 • Canale de comunicare a rapoartelor de performanta.


Ziua 2 - Pilonii procesului de Imbunatatire a Performantei


Procesul de luare a deciziilor

 • Sedintele de revizuire a performantei;

 • Procesul de luare a deciziilor;

 • Follow-up eficient dupa sedintele de revizuire a performantei.


Managementul initiativelor

 • Dezvoltarea Portofoliului de Initiative;

 • Functiile formularului de documentare a initiativelor;

 • Procesul de documentare a initiativelor;

 • Monitorizarea initiativelor implementate.


Invatare si imbunatatire

 • Ciclul de viata al Managementului de Performanta – Evolutia;

 • Revizuirea strategiei;

 • Recalibrarea Sistemului de Management al Performantei;

 • Modele de maturitate pentru evaluarea capabilitatilor organizationale

 • Modelul de maturitate pentru Managementul Performantei.


Construirea unei culturi orientate spre performanta

Managementul schimbarii;

Managementul performantei angajatilor;

Gradul de implicare a angajatilor;

Exemple de sisteme de bonusare;

Gamification.


Ziua 3 - Imbunatatirea performantei in practica


Nivele

 • Imbunatatirea performantei organizationale;

 • Imbunatatirea performantei divizionale;

 • Imbunatatirea performantei departamentale;

 • Imbunatatirea performantei la nivel de angajat.


Capabilitati

 • Imbunatatirea performantei proiectelor;

 • Imbunatatirea performantei proceselor;

 • Imbunatatirea performantei calitatii;

 • Imbunatatirea performantei serviciului de relatii clienti.


Stakeholderi

 • Imbunatatirea performantei furnizorilor;

 • Imbunatatirea performantei Joint Venture (JV);

 • Imbunatatirea performantei Conducerii;

 • Imbunatatirea performantei personale.


IV. CRITERIILE DE PERFORMANTA, EVALUAREA SI IMBUNATATIREA PERFORMANTEI ANGAJATILOR


Contextul Managementului Performantei angajatului

 • Beneficiile implementarii unui astfel de sistem;

 • Conditiile necesare pentru implementarea sistemului;

 • Administrarea unui astfel de sistem;

 • Ciclul managementului performantei.


Arhitectura sistemului de Management al Performanței angajaților

 • Legătura dintre obiectivele strategice și acțiunile de zi cu zi;

 • Managementul Performanței: instrumente, tehnici și metode;

 • Transparență și decontabilitate prin intermediul managementului performanței angajatului.


Proiect de implementare a Sistemului de Management al Performantei Angajatului

 • Studiu de caz: analiza cerintelor, analiza partilor interesate, masurarea status-quo-ului, benchmarking, oferire de solutii;

 • Plan de proiect pentru EPM: obiective, activitati, responsabilitati, resurse, buget.


Criterii de performanta ale angajatilor, evaluarea performantei si dezvoltarea competentelor angajatilor

 • Dispersia obiectivelor si KPI-urilor de la nivelul organizational, la cel departamental si individual;

 • Definirea si selectarea competentelor;

 • Definirea si ajustarea comportamentelor.


Legatura dintre rezultatele evaluarii performantei si dezvoltarea competentelor

 • Planul de dezvoltare profesionala;

 • Traiectoria carierei;

 • Planul de succesiune;

 • Sistemul de compensatie si beneficii.


Ziua 3


Ciclul Managementului Performantei Angajatului

 • Planificarea performantei angajatului;

 • Obiectivele analizei de performanta semestriale;

 • Surse de asistenta si informare pentru angajat;

 • Analiza anuala de performanta.


Intrunirea de apreciere a performantei angajatului

 • Pregatiri pre-intrunire;

 • Tehnici, metode si recomandari pentru feedback;

 • Ascultarea activa;

 • Discutii privind performanta.


Facilitatori ai performantei angajatului

 • Motivarea angajatului;

 • Gamification;

 • Coaching;

 • Consiliere si mentorat;

 • Mediul de lucru.

 • Cunoasterea in profunzime a conexiunilor dintre strategia organizationala si mediul de afaceri;
 • Intelegerea selectiei si folosirii KPIs la nivel de organizatie, departament si angajat;
 • Exersarea utilizarii KPIs in studii de caz si exercitii aplicate;
 • Acces la resurse si instrumente relevante pentru subiect;
 • Utilizarea a peste 30 de instrumente in masurarea performantei pentru a folosi eficient KPIs;
 • Perspective de invatare de la cel mai amplu proiect de cercetare in domeniul KPIs.

Radu Cocean este formator, consultant si facilitator in domeniul planificarii strategice, avand peste 15 ani de experienta profesionala. Radu este trainer certificat ANC din 2010, manager de proiect certificat ANC din 2011 si a finalizat cu succes programul Master Trainer al American Society for Training & Development (2014). Incepand cu 2001, el a fost implicat in elaborarea de strategii de dezvoltare, teritoriale sau sectoriale, la toate nivelurile: local, judetean, regional, national si transfrontalier. In plus, ca moderator, el a facilitat intalniri parteneriale si consultari publice, intr-o abordare participativa, care asigura feedback din partea tuturor actorilor interesati.


Alina Miertoiu este Business Research Analyst la The KPI Institute, certificata KPI Professional si cu o activitate importanta de cercetare in domeniul managementului performantei, avand ca rezultat documentarea a peste 300 de exemple de indicatori cheie de performanta. Ca Business Research Analyst, unul dintre cel mai notabile proiecte de cercetare ale Alinei s-a concentrat pe dezvoltarea unui studiu de benchmarking in sectorul utilitatilor pentru patru arii importante: apa, gaz, producerea si distribuirea energiei electrice, care cuprinde date de la nivel mondial. Astazi, Alina este formator si trainer in diverse arii, specializandu-se pe benchmarking, KPIs si managementul performantei.


Aura Serea este Chief Talent Officer la The KPI Institute, expert in aria de Resurse Umane, consultant si practician cu peste 15 ani de experienta in Dezvoltare Organizationala si Talent Management. A fost implicata in design-ul si livrarea de programe educationale si de training cu scopul de a dezvolta competente atat in ariile sale de expertiza cat si in domenii conexe sau care tin de dezvoltarea personala. Ca educator, Aura a facilitat sute de sesiuni de training si programe de consultanta in Talent Management in industrii multiple de la oil&gas, utilitati si servicii medicale pana la FMCG, finante si industria chimica. Aria ei de expertiza si cunostintele acopera proiecte de la design si implementare de arhitecturi de Management al Performantei, design de Tablouri de Competente si Evaluare de Procese si Optimizari.


Cluj-Napoca

Au furnizat informatii profesionale, complete si cu valoare adaugata. Iulian Nistor, Manager Productie IG Watteeuw Romania

Facilitatori buni, am apreciat deschiderea si luarea in considerare a problemelor aduse de cursanti. Gigi Boghiu, Managere, IG Watteeuw Romania.

Un program bine structurat, informatii de calitate. Constantina Plugariu, Expert, ANCOM


Instrucțiuni de Cumpărare On-line

Online Purchasing Instructions
Online Purchasing Instructions

Alege un produs și adăugați-l în coș

Online Purchasing Instructions

Adăugați mai multe produse sau treceți la finalizarea comenzii

Online Purchasing Instructions

Completați toate informațiile și finalizați comanda

Online Purchasing Instructions

Verifică-ți emailul pentru confirmare și detalii