Certificare Profesională: Performanța în Relația cu Furnizorii, 28 - 30 Septembrie în București

2.100,00 RON
în stocAcest program de formare are ca focus principal dezvoltarea unei noi modalitati de gestionare a relatiei cu furnizorii, bazata pe avantajul competitiv al companiei.

Pe durata acestui curs, participantii se vor concentra pe dezvoltarea competentelor necesare pentru a putea dezvolta si intretine o astfel de relatie cu furnizorii, prin informatii practice si instrumente bine definite. Un exemplu de astfel de instrument il reprezinta un cadru clar de dezvoltare si monitorizare a KPIs, sustinut de un Toolkit destinat selectiei, monitorizarii si evaluarii furnizorilor.

Ziua 1 – Contextul performanței furnizorilor

Introducere curs

 • Introducere formator
 • Identificarea nevoilor de formare
 • Prezentare proces de certificare
 • Activitate practică: Cunoașterea celorlalți participanți

Înțelegerea performanței furnizorilor

 • Importanța peformanței în gestionarea furnizorilor;
 • Etapele unei achiziții complete;
 • Elementele arhitecturii de performanță utilizate în managementul furnizorilor;
 • Importanța strategică a aprovizionării în contextul organizațional (Buy-in).

Selecția furnizorilor

 • Etapele procesului de selecție a furnizorilor;
 • Rolul avantajului competitiv în dezvoltarea cerințelor și a criteriilor de selecție;
 • Metode de selecție a furnizorilor;
 • Evaluarea ofertelor primite de la furnizori;
 • Factori de succes în procesul de selecție a furnizorilor;
 • Activitate practică: Dezvoltarea și aplicarea formularului de selecție a furnizorilor.

Dezvoltarea relației sustenabile cu furnizorii

 • Diferențele între achiziții – aprovizionare –achiziții strategice;
 • Abordarea furnizorilor prin prisma achizițiilor strategice;
 • Dezvoltarea și gestionarea panelurilor de furnizori;
 • Tehnicile de segmentare a furnizorilor;
 • Activitate practică: Realizarea unei segmentări a furnizorilor.

Ziua 2 – Contractare și monitorizarea performanței furnizorilor

Managementul contractării furnizorilor

 • Provocări în abordarea dezvoltării contractelor;
 • Managementul riscurilor în contractarea furnizorilor;
 • Strategii de poziționare în negocierea cu furnizorii;
 • Managementul contractelor: alocare de responsabilități;
 • Pași de urmat în dezvoltarea contractelor;
 • Exercitiu: Balansarea elementelor critice de succes în dezvoltarea contractelor.

Acordurile privind nivelul serviciilor (SLAs)

 • Factori de succes în dezvoltarea acordurilor privind nivelul serviciilor;
 • Stabilirea cerințelor pentru un SLA;
 • Dezvoltarea de obiective în cadrul unui SLA;
 • Corelarea unui SLA cu avantajul competitiv al organizației;
 • Activitate practică: Dezvoltarea unui SLA.

Stabilirea indicatorilor cheie de performanță în relația cu furnizorii (KPI)

 • Definirea și utilizarea indicatorilor cheie de performanță;
 • Diferențele dintre Indicatori de performanță și indicatori de risc;
 • Selecția indicatorilor cheie de performanță și a măsurătorilor specifice;
 • Corelarea indicatorilor cheie de performanță cu obiective de performanță;
 • Tehnici de selecție a indicatorilor cheie de performanță – Analiza fluxului de valoare;
 • Stabilirea de ținte pentru indicatorii cheie de performanță ;
 • Documentarea indicatorilor cheie de performanță;
 • Indicele Comenzilor Perfecte și impactul său asupra performanței;
 • Activitate practică: Implementarea indicatorilor cheie de performanță în cadrul SLA-lor și contractelor.

Monitorizarea performanței furnizorilor

 • Tipuri de date care se monitorizează;
 • Instrumente de monitorizare: Scorecard și Dashboard;
 • Elemente de vizualizare a datelor;
 • Activitate practică: Dezvoltarea scorecard-ului de performanță al unui furnizor.

Ziua 3 – Managementul performanței în relația cu furnizorii

Managementul relației cu furnizorii

 • Motivația implementării managementului performanței în relația cu furnizorii;
 • Abordarea colaborativă în relația cu furnizorii: dezvoltarea de parteneriate strategice;
 • Evaluarea nivelului de maturitate în managementul relației cu furnizorii;
 • Activitate: Studiu de caz în gestionarea relației cu furnizorii.

Evaluarea performanței furnizorilor

 • Dezvoltarea capacității interne pentru a efectua evaluarea furnizorilor;
 • Aspectele cheie ale procesului de evaluare a furnizorilor;
 • Dezvoltarea criteriilor și instrumentelor de evaluare a performanței furnizorilor;
 • Managementul neconformităților;
 • Activitate practică: Aplicarea în practică a instrumentelor de evaluare a furnizorilor.

Optimizarea performanţei în departamentul de aprovizionare

 • Arhitectura de performanță adaptată departamentului de aprovizionare;
 • Scorcard-ul de performanță în departamentul de aprovizionare;
 • Raportarea performanței la nivelul departamentului de aprovizionare;
 • Activitate practică: Dezvoltarea scorecard-ului pentru departamentul de aprovizionare.

Optimizarea performanței ca bază pentru inițiative viitoare de îmbunătățire

 • Diagnoza problemelor care influențează negativ performanța actuală;
 • Planificarea acțiunilor viitoare de îmbunătățire a performanței.
 • Activitate practică: Realizarea unei analize cauzale și dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a performanței

Îmbunătățirea performanței afacerii prin controlarea proceselor specifice și gestionarea permanentă a interacțiunilor cu diferiții stakeholderi ai lanțului de aprovizionare

Dezvoltarea semnificativă a procedurilor și a rezultatelor organizaționale prin selecția Indicatorilor Cheie de Performanță potriviți pentru a monitoriza lanțul de aprovizionare

Consolidarea avantajului competitiv al organizației prin dezvoltarea capacității de a trata imediat provocările întâlnite în procesul de planificare și implementare a performanței lanțului de aprovizionare.

Cristina Bleoca este specialist în achiziții și managementul lanțului de achiziții, cu o experiență managerială de peste 10 ani  în companii din sectorul automotive și FMGC.
A coordonat departamente aflate la diferite niveluri de maturitate, de la punerea bazelor departamentelor de achiziții, la administrarea unor perioade de creștere accelerată.
După absolvirea Faculății  de Studii Economice și Administrare a Afacerilor, respectiv Facultatea de Studii Europene în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, și-a continuat formarea academică cu stagii de practică în companii industriale și furnizoare de servicii din Germania – Kuka Schweissanlagen GmbH și IBM Global Services GmbH.

În calitate de facilitator TKI România Cristina a susținut cursurile de „Managementul Performanței în departamentul de Aprovizionare-Logistică: KPIs, Scorecard și Dashboard”și „Abordarea strategică a proceselor de Aprovizionare-Logistica”.

Experiența să include formularea și implementarea de strategii pentru dezvoltarea activității de management al furnizorilor, optimizarea activității logistice, a fluxului materialelor, cât și managementul stocurilor.


Cursul este foarte util în relația cu furnizorii, se prezintă ciriterii de evaluare și obiective, SRM, segmentare, etc. Toate instrumentele utile pentru lucrul cu furnizorii, Cristina Căpățână, Supplier Performance Analyst, Ericsson

Un curs ce aduce categoric un plus de valoare angajatului. Foarte interesant, multe instrumente prezentate, ce pot fi aplicate pentru imbunătătirea performanței în companie. Pe scurt, un curs extraordinar, Alexandra Ciocan, eSourcing Analyst, Ericsson


Este o etapă necesară pentru clarificare/sistematizare a abordării relației cu furnizorii, dar și cu clienții interni, Călin Tomuț, Șef Departament Achiziții, Epack

Instrucțiuni de Cumpărare On-line

Online Purchasing Instructions
Online Purchasing Instructions

Alege un produs și adăugați-l în coș

Online Purchasing Instructions

Adăugați mai multe produse sau treceți la finalizarea comenzii

Online Purchasing Instructions

Completați toate informațiile și finalizați comanda

Online Purchasing Instructions

Verifică-ți emailul pentru confirmare și detalii